Autorizované osoby dle § 45i z. č. 114/1992 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
630/3242/04;57148/ENV/09-1837/630/09; 73458/ENV/14-3891/630/14; MZP/2019/630/2563
Platnost do: 30.11.2024
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Přírodovědecká fakulta UP, Katedra ekologie a životního prostředí
Zaměstnavatel - ulice: Tř. Svobody 26
Zaměstnavatel - mesto: Olomouc
Zaměstnavatel - PSČ: 771 46
Zaměstnavatel - telefon: 605 567 905
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Polívkova 15
Bydliště - město: Olomouc
Bydliště - PSČ: 779 00
Bydliště - telefon: 605 567 905
Bydliště - fax:
Email: marekban@centrum.cz
Poznámka: